Raport.

ZUE SA (26/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Spółka powzięła informację o unieważnieniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zamawiający) postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne w Krakowie pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla -Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę."
Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych, ponieważ złożona przez Spółkę w ramach konsorcjum oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
gpwlink:zue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649