Raport.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA (2/2019) Informacja na temat osoby powołanej do składu Zarządu ZE PAK SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka"), w załączeniu przekazuje życiorys Pana Pawła Markowskiego, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1

  Informacje na temat os oby powo łanej w skład Zarządu
  Zespołu Elektrowni Pątnów -Adamów -Konin SA
  w dniu 10 stycznia 201 8 roku .

  Pan Paweł Markowski
  Wykształcenie
  1986 - Politechnika Wrocławska - Wydział Górniczy specjalność - technika podziemnej
  eksploatacj i złóż - mgr inż. Górnik .
  1993 - Wrocławska Szkoła Zarządzania - Studium Menedżerskie,
  1995 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Studia Podyplomowe - Zarządzanie Kadrami,
  1999 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Studia Podyplomowe - Zarządzanie
  Finansam i,
  1998 - Zatwierdzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego - Kierownik Ruchu Podziemnego
  Zakładu Górniczego,
  2003 - Zatwierdzenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego - Kierownik Ruchu
  Odkrywkowych Zakładów Górniczych wydobywających kopaliny pospolite be z użycia
  materiałów wybuchowych,
  2011 - Zatwierdzenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego - Kierownik Działu
  Inwestycji w Podziemnych Zakładach Górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel
  kamienny.
  Przebieg pacy zawodowej
  Pan Paweł Markowski podc zas swojej dotychczasowej pracy zawodowej związany był z
  KGHM Polska Miedź SA, gdzie pełnił kolejno funkcje:
  1986 -1987 - O/ZG Rudna - specjalista,
  1987 -1999 - O/ZG Polkowice -Sieroszowice - od sztygara zmianowego do Głównego Inżyniera
  ds. Górniczych poprzez wszystkie szczeble zarządzania,
  1999 -2002 - O/ZG Polkowice -Sieroszowice – Dyrektor Naczelny,
  2002 -2006 - O/ZG Lubin - Główny Inżynier ds. Inwestycji i Rozwoju,
  11.01.2006 - 29.06.2006 - O/ZG Polkowice -Sieroszowice - Dyrektor Naczelny,  2
  30.06.2006 - 30.05.2 007 - Biuro Zarządu - Dyrektor Generalny ds. Górnictwa,
  31.05.2007 - 30.05.2008 - O/ZG Lubin - Dyrektor ds. Technicznych,
  31 .05.2008 - 17.05.2010 - O/ZG Polkowice -Sieroszowice - Dyrektor Naczelny,
  10.06.2010 - 8.07.2012 - Biuro Zarządu - Główny Inżynier Gór niczy, Kierownik Projektu
  9.07.2012 - 30.06.2016 - Biuro Zarządu - Dyrektor Naczelny ds. Produkcji Górniczo -Hutniczej ,
  1.07.2016 - 6.07.2016 - O/ZG Lubin - Dyrektor Naczelny,
  7.07.2016 - 30.09.2018 - O/ZG Rudna - Dyrektor Naczelny.
  Działalność w radach na dzorczych:
  2000 - 2002 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej „Zagłębie Lubin ”,
  2006 - 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Zanam -Legmet
  SA,
  2011 - 2012 - członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA,
  2014 - 2016 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA
  Dzia łaln ość społeczna :
  Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników (SITG) w Lubinie,
  Członek Konwentu Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechni ki Wrocławskiej.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
ISIN:PLZEPAK00012
NIP:665-000-16-45
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: ul. Kazimierska 45 62-510 Konin
Telefon:+48 63 2473000
www:www.zepak.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-15Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-15Raport półroczny
2019-04-26Raport roczny
Komentarze o spółce ZESPÓŁ ELEKTROWN...
2019-04-24 06-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649