Raport.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (37/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 50% liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 31/2017 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie od PGE Energia Ciepła S.A. ("Akcjonariusz") z siedzibą w Warszawie.
Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, że w wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie całego majątku spółki Investment III B.V. z siedzibą w Amsterdamie przez PGE Energia Ciepła S.A., zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2018 r., tego samego dnia Akcjonariusz nabył 4.807.132 akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Przed przeprowadzeniem połączenia, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza znajdowało się 3.845.041 akcji Spółki, stanowiące 25,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dające prawo do 25,81% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po przeprowadzeniu połączenia, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza znajdują się 8.652.173 akcje Spółki, stanowiące 58,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dające prawo do 58,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
ISIN:PLKGNRC00015
NIP:896-000-00-32
EKD: 35.30 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław
Telefon:+48 71 3238111
www:www.kogeneracja.com.pl
gpwlink:kogeneracja.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-14Raport za I kwartał
2019-08-12Raport półroczny
2019-11-12Raport za III kwartał
2019-05-14Raport za I kwartał
2019-08-12Raport półroczny
Komentarze o spółce ZESPÓŁ ELEKTROCI...
2019-03-25 21-03-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649