Raport.

ZASTAL SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z par. 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że działając na podstawie art.399 par.1, art.402(1), art.402(2) kodeksu spółek handlowych oraz punkt 10.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 stycznia 2021 o godz.10:00, w siedzibie spółki Zastal S.A. w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 4a.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż propozycja zmiany Statutu Spółki w zakresie nazwy Emitenta wynika z podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki o rozpoczęciu inwestycji w branży odnawialnych żródeł energii, w szczególności projektowania i montażu systemów elektrowoltaicznych.
Emitent podkreśla, iż ostatnie zmiany w sektorze energetycznym stworzyły dla Spółki szansę stania się jednym z liderów transformacji i modernizacji sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarze ekspansji branży OZE- Fotowoltaika.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZASTAL SA
ISIN:PLZSTAL00012
NIP:929-00-93-806
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3284214
www:www.zastal.pl
Komentarze o spółce ZASTAL
2021-09-16 17-09-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor