Raport.

ZASTAL SA (25/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z par.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 06 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Matusika z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zastal SA z dniem 06 sierpnia 2018r.
Pan Mariusz Matusik nie podał powodu rezygnacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZASTAL SA
ISIN:PLZSTAL00012
NIP:929-00-93-806
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3284214
www:www.zastal.pl
Kalendarium raportów
2021-04-29Raport roczny
2021-05-28Raport za I kwartał
2021-09-28Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZASTAL
2021-04-17 18-04-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor