Raport.

ZASTAL SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 7 marca 2018 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w chwili otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 marca 2018 roku było reprezentowanych 44.540.640 akcji, co na ogólną liczbę akcji stanowi 54,33 % kapitału zakładowego Zastal SA.
Kapitał zakładowy wynosi 81.988.380,00 PLN i dzieli się na 81.988.380 szt. akcji.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA spośród 44.540.640 szt. akcji:
Nazwa ilość głosów = ilość akcji % głosów na NWZA % w ogólnej liczbie głosów
Omegia S.A. 44.540.640 100,00 54,33

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZASTAL SA
ISIN:PLZSTAL00012
NIP:929-00-93-806
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3284214
www:www.zastal.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZASTAL
2020-04-01 12-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649