Raport.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA (15/2018) Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem w dniu 27 czerwca 2018 r. kolejnych zamówień złożonych przez Hunnebeck GmbH (Niemcy) łączna wartość obrotów, w okresie od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, pomiędzy Spółką a Hunnebeck wyniosła ok. 0,78 mln EUR, co po przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 3,3 mln zł. Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Hunnebeck, w szczególności elementy stalowe i płyty szalunkowe.
Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji w ww. okresie było zamówienie na konstrukcje stalowe przyjęte do realizacji w dniu 26 czerwca 2018 r. o wartości ok. 0,21 mln EUR co odpowiada równowartości ok. 0,89 mln zł (Zamówienie). Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Hunnebeck konstrukcji stalowych Termin realizacji Zamówienia ustalony został na 31.09.2018 r.
Zamówienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń.
Ponadto Spółka informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia publikacji niniejszego raportu łączna wartość zamówień z Hunnebeck GmbH wyniosła : 3,2 mln euro, co po przeliczeniu kursu NBP odpowiada równowartości ok 13,5 mln zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA
ISIN:PLSTPRK00019
NIP:658-00-01-142
EKD: 28.21 produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Adres: ul. Górnicza 3 26-220 Stąporków
Telefon:+48 41 3741016
www:www.zuk.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce ZAKŁADY URZĄDZE...
2019-05-22 19-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649