Raport.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2018) Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie umowy o kredyt w Alior Bank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., w którym Spółka ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informowała o zawarciu umowy o kredyt w ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 lutego 2018 r., otrzymał informację o wpisaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na zbiorze rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość, tj. na zapasach (towary, wyroby gotowe, kasy fiskalne, drukarki, wagi, skanery, czytniki) o łącznej wartości 6.544 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych, 00/100) według stanu na dzień 30 września 2017 r.
Zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 14.400 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100). Ustanowienie przedmiotowego zastawu nastąpiło w wykonaniu umowy kredytu, o której mowa powyżej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA
ISIN:PLELZAB00010
NIP:648-000-02-55
EKD: 26.20 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: ul. Kruczkowskiego 39 41-813 Zabrze
Telefon:+48 32 2722021
www:www.elzab.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-17Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-08-17Raport półroczny
Komentarze o spółce ZAKŁADY URZĄDZE...
2019-05-20 19-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649