Raport.

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (7/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej ("Spółka") działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok, pierwotnie ustalony na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 13 marca 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Mięsne Henryk Kania SA
ISIN:PLIZNS000022
NIP:744-000-33-25
EKD: 10.11 produkcja mięsa oraz wędlin
Adres: ul. Korczaka 5 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2103247
www:www.zmkania.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZAKŁADY MIĘSNE H...
2019-06-06 23:26:13
Janusz
Łukasz,grasz na tym
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649