Raport.

YOLO SA (28/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") informuje, że stosownie do punktu 22 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Andrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej z dniem 7 maja 2018 r.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Życiorys Pana Andrzejewskiego stanowi załącznik do raportu bieżącego numer 24/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-03-25 20-03-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649