Raport.

XPLUS SA (25/2018) Raport za listopad 2018

Zarząd XPLUS S.A. przekazuje raport za listopad 2018
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1


  ul. Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  tel.: +48 22 295 02 50 fax: +48 22 295 02 99
  e-mail: [email protected] web: www.xplus.pl NIP: 521 -346-31-69 KRS: 0000296278
  Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. Wpłacony w całości. Sąd rejonowy dla m. st. W arszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS  RAPORT MIESIĘCZNY XPLUS S.A.
  ZA OKRES OD 01. 11.201 8 DO 30 .11.201 8
  Spis treści
  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w oto czeniu rynkowym emitenta, które
  mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  emitenta. . ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 2
  Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem. . ................................ ....................... 2
  Informacje na temat realizacji celów emisji. ................................ ................................ ........................ 2
  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mi eć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. .............................. 2
  2


  ul. Puławska 435 A 02-801 Warszawa
  tel.: +48 22 295 02 50 fax: +48 22 295 02 99
  e-mail: [email protected] web: www.xplus.pl NIP: 521 -346-31-69 KRS: 0000296278
  Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. Wpłacony w całości. Sąd rejonowy dla m. st. W arszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
  finansowych emitenta .

  W listopadzie w otoczeniu rynkowym Spółki nie miały miejsca tendencje i zdarzenia, które
  mogłyby w przyszłości wpłynąć na kondycję finansową oraz osiągane wyniki finansowe .

  Emitent realizował dotychczas zawarte umowy wdrożeniowe, a także prace polegające na
  obsłudze serwisowej klientów, którzy posiadają już wdrożone systemy.

  Zestawienie r aportów bieżących w okresie objętym raportem.

  Raport bieżący EBI 23 /201 8 z 14.11 .2018 „Raport miesięcz ny za październik 201 8”
  Raport kwartalny EBI 24 /201 8 z 14.11.2018 „Raport kwartalny za III kwartał 201 8”

  Informacje na temat realizacji celów emisji.

  W listopadzie 201 8 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

  W grudniu 2018 nie są planowane żadne zdarzenia, które mogą być istotne z punktu widzenia
  inwestorów.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XPlus SA
ISIN:PLXPLUS00013
NIP:521 346 31 69
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 2950250
www:www.xplus.pl
Komentarze o spółce XPLUS
2019-03-25 20-03-55
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649