Raport.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (5/2018) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 8 marca 2018 roku Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka", "XTB") przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Marka Strugała powołanego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Marek Strugała karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w dziale audytu i doradztwa biznesowego Arthur Andersen w Polsce, gdzie w 1998 r. został menedżerem. W latach 2002-2017 pracował w dziale audytu KPMG w Polsce, od 2003 r. jako partner. W latach 2007-2011 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa. Pełni również funkcję członka Zarządu w Awanzar sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Forum Konsumentów.
Ukończył w 1993 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera informatyki stosowanej. W 2001 r. uzyskał tytuł biegłego rewidenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Strugała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Marek Strugała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
ISIN:PLXTRDM00011
NIP:5272443955
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 2019570
www:www.xtb.pl
Kalendarium raportów
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce X-TRADE BROKERS DO...
2020-04-09 01-04-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649