Raport.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (4/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka", "XTB") informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. Pan Michał Kędzia dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej XTB złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 7 marca 2018 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.
Jednocześnie w tym samym dniu akcjonariusz Spółki tj. Systexan S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, działając na podstawie § 15 ust. 4 (b) Statutu XTB, złożył oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Strugałę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 7 marca 2018 r.
Pozostałe informacje nt. nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej XTB zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
ISIN:PLXTRDM00011
NIP:5272443955
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 2019570
www:www.xtb.pl
Kalendarium raportów
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce X-TRADE BROKERS DO...
2020-04-01 14-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649