Raport.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (3/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2017 oraz 40/2017 w sprawie odpowiednio informacji nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka", "XTB") oraz zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich w 2018 r., Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 marca 2018 r. podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającemu sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017, zatrzymać do dyspozycji XTB zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r. w kwocie ok. 87 398 tys. zł przeznaczając go w całości na kapitał rezerwowy. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że w rezultacie rekomendowanych działań nastąpi zwiększenie bazy kapitałowej i podniesienie współczynników kapitałowych Spółki, co w ocenie Zarządu ułatwi realizację strategii XTB.
Emitent przypomina przy tym, że zgodnie z polityką dywidendową XTB, zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe Spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy Kapitałowej XTB. Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega jednak różnego rodzaju ograniczeniom prawnym, w tym wynikających z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego adresowanych do instytucji finansowych, dlatego każdorazowe decyzje w zakresie rekomendowania w przyszłości wypłaty dywidendy będą uzależnione również od takich wytycznych.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
ISIN:PLXTRDM00011
NIP:5272443955
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 2019570
www:www.xtb.pl
Kalendarium raportów
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce X-TRADE BROKERS DO...
2020-04-04 05-04-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649