Raport.

WORK SERVICE SA (40/2018) Przeniesienie własności udziałów w Spółce Zależnej.

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 63/2017 z dnia 1 lipca 2017 r. oraz raportu bieżącego numer 39/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku, informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku, w wykonaniu postanowień Umowy Sprzedaży Udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited ("ProService") z dnia 30 lipca 2017 roku ("Umowa") oraz Aneksu do Umowy z dnia 31 lipca 2018 roku, Emitent przeniósł własność 51% udziałów w ProService na rzecz PROLOGICS (UK) LLP z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem OC314997.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-30Raport za III kwartał
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2021-08-04 22-08-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor