Raport.

WORK SERVICE SA (39/2018) Aneks do Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Zależnej.

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 63/2017 z dnia 1 lipca 2017 r., informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku Emitent zawarł z PROLOGICS (UK) LLP z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem OC314997 ("Kupujący") Aneks do Umowy Sprzedaży Udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited - założonej zgodnie z prawem Republiki Cypru zarejestrowanej pod numerem HE 209802, z siedzibą w Nikozji ("ProService") ("Aneks").
Na mocy Aneksu, wprowadzono następujące zmiany:
• sprzedaż Drugiej Transzy udziałów, tj. 3.750 udziałów reprezentujących 51% w kapitale zakładowym ProService, nastąpi w dniu 1 sierpnia 2018 roku.
• termin płatności ceny sprzedaży udziałów został przesunięty na dzień 30 lipca 2019 roku.
• zastaw zabezpieczający Umowę zostanie ustanowiony po wygaśnięciu zastawu na Akcjach, ustanowionego na rzecz konsorcjum banków BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A., BANK MILLENNIUM S.A., BANK ZACHODNI WBK S.A., RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. na mocy umowy zastawu z dnia 18 listopada 2015 roku, aneksowanej w dniu 13 kwietnia 2017 roku, zabezpieczającej kredyt, którego beneficjentem jest Emitent.
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-30Raport za III kwartał
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2021-07-29 03-07-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor