Raport.

WORK SERVICE SA (38/2018) Przedłużenie wyłączności w porozumieniu odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 z dnia 21 maja 2018 roku, nr 34/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku oraz nr 37/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku zawarł z p. Pawłem Gosem, p. Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") aneks nr 3 do porozumienia określającego ramowe warunki transakcji zgodnie z którym okres wyłączności został wydłużony do dnia 14 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z aneksem nr 3, okres wyłączności zostanie automatycznie wydłużony do 5 dnia roboczego po dniu uzyskania przez spółkę celową, w której udziały posiadają Kupujący ("SPV"), ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji poprzez nabycie należących do Emitenta akcji spółki Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie ("Spółka"), jeżeli do dnia 14 sierpnia 2018 roku:
• SPV złoży do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgłoszenie zamiaru koncentracji poprzez nabycie akcji Spółki; oraz
• SPV zawrze z Emitentem przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Spółki należących do Emitenta ("PSPA").
O zgłoszeniu zamiaru koncentracji przez SPV oraz zawarciu PSPA, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-30Raport za III kwartał
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2021-08-04 21-08-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor