Raport.

WORK SERVICE SA (4/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Work Service S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 5 marca 2018 roku oświadczenia Pani Ewy Misiak datowanego na dzień 3 marca 2018 roku o nabyciu w dniu 2 marca 2018 roku pakietu akcji Emitenta (kopia pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu). Pani Ewa Misiak nie wskazała podstawy prawnej złożonego oświadczenia, w tym w szczególności nie sprecyzowała czy ww. oświadczenie zostało złożone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR).
Emitent, w interesie inwestorów, zdecydował o przekazaniu niniejszego raportu w oparciu o dotychczas uzyskane informacje, przyjmując z ostrożności, że intencją Pani Ewy Misiak było dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 19 MAR. Z uwagi jednakże na fakt, że Pani Ewa Misiak w swym zgłoszeniu nie przedstawiła szeregu informacji wymaganych przepisami prawa w przypadku dokonania transakcji nabycia akcji, Emitent wezwał Panią Ewę Misiak do sprecyzowania swojego oświadczenia, w tym w szczególności do podania danych szczegółowych na temat transakcji w ramach właściwej podstawy prawnej swojego zgłoszenia.
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Podpisy:
Maciej Witucki - Prezes Zarządu
Iwona Szmitkowska - Wiceprezes Zarządu

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl

Kalendarium raportów
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-23Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2020-06-02 10-06-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649