Raport.

WOJAS SA (36/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ WOJAS S.A. w dniu 21-09-2018

Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 września 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. AW INVEST sp. z o.o.
a) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji - 10 908 992,
b) udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZ - 100,00%,
c) udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 86,06%.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wojas SA
ISIN:PLWOJAS00014
NIP:735-26-91-202
EKD: 15.20 sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
Adres: ul. Ludźmierska 29 34-400 Nowy Targ
Telefon:+48 18 2649210
www:www.wojas.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce WOJAS
2019-05-20 05-05-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649