Raport.

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (6/2020) Raport miesięczny za styczeń 2020 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
W ocenie WODKAN S.A. w styczniu 2020 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych WODKAN S.A.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem:
Data raportu Nr raportu Temat raportu
2020-01-07 1/2020 Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza Bank Ochrony Środowiska S.A.
2020-01-07 2/2020 Korekta raportu bieżącego Nr 1/2020 – brak załącznika
2020-01-13 3/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie WODKAN S.A. w dniu 13 stycznia 2020 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki.
2020-01-14 4/2020 Raport miesięczny za grudzień 2019 roku.
2020-01-24 5/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych.
Podstawa prawna
Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. – Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
ISIN:PLWDKAN00016
NIP:622-010-58-04
EKD: 36.00 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Adres: ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 7387700
www:www.wodkan.com.pl
Komentarze o spółce WODKAN PRZEDSIĘBI...
2020-05-28 09-05-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649