Raport.

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (34/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zarząd WODKAN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., uchwałą nr 5 z dnia 15.11.2018 r. powołało z dniem 15.11.2018 r. Pana Piotra Bielarczyka na Członka Rady Nadzorczej X kadencji.
Informacje o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd WODKAN S.A. przekaże niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
ISIN:PLWDKAN00016
NIP:622-010-58-04
EKD: 36.00 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Adres: ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 7387700
www:www.wodkan.com.pl
Komentarze o spółce WODKAN PRZEDSIĘBI...
2019-04-19 14-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649