Raport.

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (24/2018) Raport miesięczny za czerwiec 2018

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
W ocenie WODKAN S.A. w czerwcu 2018 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych WODKAN S.A.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem:
Data raportu Nr raportu Temat raportu
2018-06-19 17/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 19.06.2018 r.
2018-06-19 18/2018 Deklaracja wypłaty dywidendy
2018-06-19 19/2018 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
2018-06-19 20/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
2018-06-19 21/2018 Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A.
2018-06-26 22/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. – uzupełnienie raportu 20/2018
2018-06-26 23/2018 Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A. – uzupełnienie raportu 21/2018
3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
14. sierpnia 2018 r. – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna
Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. – Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
ISIN:PLWDKAN00016
NIP:622-010-58-04
EKD: 36.00 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Adres: ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 7387700
www:www.wodkan.com.pl
Komentarze o spółce WODKAN PRZEDSIĘBI...
2021-01-26 19-01-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649