Raport.

WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (12/2018) Korekta błędu pisarskiego w Raporcie Rocznym za 2017 rok

Zarząd WODKAN S.A. informuje, że w Raporcie rocznym za 2017 rok opublikowanym w dniu 25.04.2018 r. w załączniku nr 1 - Roczne Sprawozdanie Finansowe WODKAN S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. na stronie 9 w tabeli Zestawienie zmian w kapitale własnym błędnie wpisano datę 30 września 2017 zamiast 31 grudnia 2017 oraz na stronie 47 w pkt. 23 Zobowiązania i należności warunkowe, przy stanie należności warunkowych błędnie wpisano datę 31.12.2016r. zamiast 31.12.2017r.Zarząd WODKAN S.A. przekazuje niniejszym załącznik nr 1 - Roczne Sprawozdanie Finansowe WODKAN S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Pozostałe dokumenty Raportu rocznego za 2017 rok opublikowanego w dniu 25.04.2018 r. nie uległy zmianie.PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
ISIN:PLWDKAN00016
NIP:622-010-58-04
EKD: 36.00 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Adres: ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 7387700
www:www.wodkan.com.pl
Komentarze o spółce WODKAN PRZEDSIĘBI...
2019-03-27 01-03-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649