Raport.

WITTCHEN SA (41/2018) Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lipcu 2018.
Informacja znajduje się w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Temat: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018
  Podstawa prawna: Art . 17 ust. 1 MAR - informacje poufne .

  Zarząd Wittchen S.A. („ Spółka ”) przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży
  osiągn iętych w lipcu 2018 .
  Zarząd Wittchen S.A. informuje, iż wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za lipiec 2018
  oraz w okresie styczeń – lipiec 2018 w stosunku do lipca 2017 oraz okresu styczeń – lipiec 2017 w
  podziale na segmenty sprzedaży wyniosła około:

  Przy chody (w mln zł) Lipiec 2018 Lipiec 2017
  Zmiana
  (r/r) ****
  Styczeń -
  Lipiec 2018
  Styczeń -
  Lipiec 2017
  Zmiana
  (r/r) ****
  Segment detaliczny * 17,4 14,9 16% 97,8 80,8 21%
  Segment B2B ** 2,1 2,0 3% 12,6 11,4 11%
  Segment pozostały*** 0,1 0,1 54% 0,6 0,4 44%
  Przychody razem **** 19,5 17,0 15% 111,1 92,7 20%

  Dla istotnych pozycji przychody prezentowane są po pomniejszeniu o prognozowane zwroty, których
  rzeczywiście zafakturowana wartość może odbiegać od wcześniejszych szacunków.
  *S egment detaliczn y obejmuje sprzedaż salonów detalicznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą
  sprzedaż detaliczną .
  **S egment B2B obejmuj e sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów
  korporacyjnych .
  ***Segment pozostały zawiera pozostałą sprzedaż nie zaklasyfikow an ą do pozostałych segmentów,
  głównie przychody z wynajmu powierzchni biurowej .
  **** Pozycja „razem” oraz „zmiana” przeliczona bez zaokrągleń, stąd ewentualne różnice .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2021-09-24 23-09-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor