Raport.

WITTCHEN SA (18/2018) Zmiana w składzie Komitetu Audytu

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Roberta Jędrzejowskiego (raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.) pełniącego również funkcję członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Sobieszka na członka Komitetu Audytu.
Szczegółowe informacje dotyczące Pana Adama Sobieszka (opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska), zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 r.
Wobec powyższego obecny skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:
- Pan Paweł Marcinkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Monika Dziedzic - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Adam Sobieszek - Członek Komitetu Audytu.
Komitet Audytu w powyższym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-04-09 02-04-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649