Raport.

WITTCHEN SA (17/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Roberta Jędrzejowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu (raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.), w tym mając na uwadze otrzymane doprecyzowanie, że ww. rezygnacja dotyczyła również rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Pan Robert Jędrzejowski z dniem 5 marca 2018 r. zakończył współpracę z Emitentem tj. z dniem powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. nowego członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Wittchen S.A. dokonała wyboru: (i) Pana Pawła Marcinkiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) Pana Józefa Mireckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:
1. Pan Paweł Marcinkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Józef Mirecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Monika Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Barbara Mirecka - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Adam Sobieszek - Członek Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki dziękuje Panu Robertowi Jędrzejowskiemu za dotychczasową współpracę.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-04-04 05-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649