Raport.

WITTCHEN SA (15/2018) Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Wittchen S.A. (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Adama Sobieszka w skład Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Adam Sobieszek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Pan Adam Sobieszek (i) spełnia kryteria niezależności, (ii) posiada wiedzę dotyczącą branży, w której działa Spółka, (iii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorys zawodowy oraz oświadczenie powołanej osoby nadzorującej Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-05-26 07-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649