Raport.

WITTCHEN SA (12/2018) Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za luty 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w lutym 2018.
Informacja znajduje się w tabeli będącej załącznikiem do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Temat: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za luty 2018
  Podstawa prawna: Art . 17 ust. 1 MAR - informacje poufne .
  Zarząd Wittchen S.A. („ Spółka ”) przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży
  osiągn iętych w lutym 20 18 .
  Zarząd Wittchen S.A. informuje, iż wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za luty 2018
  oraz w okresie styczeń – luty 2018 w stosunku do lutego 2017 oraz okresu styczeń – luty 2017 w
  podziale na segmenty sprzedaży wyniosła około:
  Przychody (w mln zł) Luty 2018 Luty 2017
  Zmiana
  (r/r) ****
  Styczeń -
  Luty 2018
  Styczeń -
  Luty 2017
  Zmiana
  (r/r) ****
  Segment detaliczny * 10,5 9,7 9% 23,3 19,3 21%
  Segment B2B ** 1,7 1,7 0% 3,1 2,9 7%
  Segment pozostały*** 0,1 0,1 -17% 0,1 0,1 -8%
  Przychody razem ** ** 12,3 11,4 7% 26,5 22,2 19%
  Dla istotnych pozycji przychody prezentowane są po pomniejszeniu o prognozowane zwroty, których
  rzeczywiście zafakturowana wartość może odbiegać od wcześniejszych szacunków.
  *S egment detaliczn y obejmuje sprzedaż salonów deta licznych, sprzedaż internetową oraz pozostałą
  sprzedaż detaliczną .
  **S egment B2B obejmuj e sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową do firm i klientów
  korporacyjnych .
  ***Segment pozostały zawiera pozostałą sprzedaż nie zaklasyfikowan ą do pozostałych se gmentów,
  głównie przychody z wynajmu powierzchni biurowej .
  **** Pozycja „razem” oraz „zmiana” przeliczona bez zaokrągleń, stąd ewentualne różnice .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-06-02 09-06-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649