Raport.

WISTIL SA (9/2018) Otrzymanie od akcjonariuszy Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd WISTIL Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Kaliszu w dniu 07.08.2018 otrzymał od akcjonariuszy Spółki reprezentujących 100 % kapitału zakładowego:
1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec - Prezes Zarządu,
2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień - Prezes Zarządu
3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
4) Iwona Kwiecień - Poborska zamieszkała w Łodzi,
działających na podstawie art. 400 §1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, 685.), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia propozycji podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji.
Spółka zamierza dokonać zwołania NWZA zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Treść żądania w załączeniu

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wistil SA
ISIN:PLWSTIL00012
NIP:6180041735
EKD: 17.24 tkanie materiałów jedwabnych
Adres: ul. Majkowska 13 62-800 Kalisz
Telefon:+48 62 7686100
www:www.wistil.pl
Komentarze o spółce WISTIL
2021-06-19 02-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor