Raport.

WIKANA SA (8/2018) Informacja nt. wyroku sądowego w sporze z kontrahentem

W nawiązaniu do informacji nt. sporu sądowego dotyczącego pozwu o zapłatę przez WIKANA S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") kwoty ok. 0,87 mln zł na rzecz spółki prawa handlowego ("Kontrahent"), przekazywanych w kolejnych raportach okresowych Emitenta, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2017 (str. 31), przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2017 r., Zarząd WIKANA S.A. informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Kontrahenta, zgodnie z którym zasądzono od Emitenta na rzecz Kontrahenta zapłatę wskazanej powyżej kwoty 0,87 mln zł, powiększonej o kwotę należnych odsetek (0,76 mln zł) oraz zwrot kosztów podstępowań (łącznie 0,09 mln zł).
Emitent informuje, że zasądzone kwoty zostaną ujęte w formie rezerwy w wynikach 2017 roku w łącznej kwocie 1,72 mln zł. Jednocześnie Emitent awizuje złożenie skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku. O podjęciu ewentualnych działań odwoławczych Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wikana SA
ISIN:PLELPO000016
NIP:691-00-19-382
EKD: 68.00 działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.wikana.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WIKANA
2018-01-26 16:08:28
ból głowy
Co tu komentować-dno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649