Raport.

WIKANA SA (7/2018) Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umowy o wykonanie robót budowlanych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną istotnej umowy, Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. spółki zależne Emitenta tj.: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k. (w związku ze zmianą komplementariusza działająca obecnie jako WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAMMA Sp.k.) oraz WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Sp.k., działająca jako inwestor zastępczy, (łącznie "Spółki") skierowały do INVEST PARTNER Arkadiusz Matuła Sp.k. ("Wykonawca") oświadczenie o odstąpieniu od umowy o wykonanie robót budowanych, o której mowa w ww. raporcie bieżącym, w zakresie niezrealizowanej części zadania inwestycyjnego, wraz z wezwaniem Wykonawcy do zapłaty kary umownej.
Przyczyną odstąpienia przez Spółki od umowy o wykonanie robót budowanych jest stwierdzone opóźnienie z winy Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w zakresie budynków A, B i C. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z tytułu realizacji tej umowy zafakturowano kwotę w łącznej wysokości ok. 2,8 mln zł netto. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe nie powinno spowodować uchybienia planowanemu terminowi przeniesienia własności lokali zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego.
Jednocześnie, w związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w zakresie niezrealizowanej części zadania inwestycyjnego, Spółki wezwały Wykonawcę do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Spółki z winy Wykonawcy w wysokości ok. 0,94 mln zł z natychmiastowym żądaniem jej zapłaty, tj. wymagalnością z dniem doręczenia tego wezwania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wikana SA
ISIN:PLELPO000016
NIP:691-00-19-382
EKD: 68.00 działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.wikana.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WIKANA
2018-01-26 16:08:28
ból głowy
Co tu komentować-dno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649