Raport.

WIKANA SA (6/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

WIKANA S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) - jako podmiot korzystający z zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze (Nieruchomość), stanowiącej obecnie własność PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) - zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA aneks (dalej: Aneks) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2017 z dnia 2 października 2017 r.
Na mocy Aneksu, w związku z wykreśleniem hipotek obecnie obciążających Nieruchomość, strony Aneksu ustaliły nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej z pierwotnie określonego do dnia 30 czerwca 2018 r. na do dnia 31 sierpnia 2018 r., przy zachowaniu warunku pod jakim ma zostać zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości, jakim jest nabycie Nieruchomości przez Spółkę od PKO Leasing.
Dodatkowo, w drodze Aneksu strony nieznacznie zmieniły także wartość umowy sprzedaży Nieruchomości.
Pozostałe warunki przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości nie uległy istotnej zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wikana SA
ISIN:PLELPO000016
NIP:691-00-19-382
EKD: 68.00 działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.wikana.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce WIKANA
2018-01-26 16:08:28
ból głowy
Co tu komentować-dno
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649