Raport.

WIELTON SA (31/2017) Wykonanie opcji w ramach porozumienia dotyczącego nabycia akcji w spółce Fruehauf SAS

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia dotyczącego nabycia akcji w spółce Fruehauf SAS ("Fruehauf"), Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku otrzymał od mniejszościowego akcjonariusza spółki Fruehauf tj. spółki Dauphine Investissements oświadczenie o wykonaniu Opcji Put.
W wyniku wykonania Opcji Put Emitent nabędzie 34,69% akcji w Fruehauf za cenę nabycia ok. 11 mln EUR, która obejmuje podstawową cenę nabycia (6,6 mln EUR), jej waloryzację oraz premię wynikającą z wyników finansowych Fruehauf SAS osiągniętych w latach 2015-2016 i I półrocze 2017 roku. Premia za II półrocze 2017 roku zostanie ustalona i wypłacona po zbadaniu sprawozdania finansowego Fruehauf SAS za 2017 rok.
Przeniesienie własności udziałów nastąpi 28 grudnia 2017 r. W przypadku niedojścia przeniesienia własności udziałów do skutku Emitent poinformuje o tym fakcie raportem bieżącym.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent posiada bezpośrednio 65,31% udziałów w kapitale zakładowym Fruehauf. Po przeniesieniu własności udziałów w wykonaniu Opcji Put Emitent będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Fruehauf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wielton SA
ISIN:PLWELTN00012
NIP:899-246-27-70
EKD: 34.20 Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
Adres: ul. Rymarkiewicz 6 98-300 Wieluń
Telefon:+48 43 8434510
www:www.wielton.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-18Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-09-18Raport półroczny
Komentarze o spółce WIELTON
2018-04-20 23:58:02
jaNEK
SPOLKA OK
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649