Raport.

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (12/2018) Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku decyzją Akcjonariusza Mariusza Andrzeja Muszyńskiego zgodnie ze Statutem Spółki powołano Pana Krzysztofa Wachowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kadencja Pana Krzysztofa Wachowskiego jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej upływa 6 lutego 2020r.
Pan Krzysztof Wachowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale „Informatyki i Zarządzania”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach i Spółkach Akcyjnych o różnych profilach działalności. Pełnił między innymi funkcję Dyrektora Finansowego, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju, CFO oraz Dyrektora Ekonomicznego. Jest specjalistą w zakresie finansów, planowania rozwoju i strategii oraz w obszarze kredytów. Swoje kompetencje wykorzystuje, pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w następujących podmiotach:
- Tarczyński Deutchland GmbH- Członek Zarządu w latach 2014-2016;
- Tarczyński S.A.- Członek Zarządu w latach 2007- 2016;
- Tarczyński Marketing Sp. z o.o.- Członek Zarządu w latach 2011-2016;
- Nowel Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej od 2017 – nadal;
- Trans.eu Group S.A.- Członek Zarządu od 2016- nadal;
- MS Auditors- Członek Rady Nadzorczej od 2016- nadal;
- Trans Auditors Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej od 2017- nadal;
- Piglon.com S.A.- Członek Rady Nadzorczej od 2017- nadal;
- Transcash.eu S.A.- Członek Rady Nadzorczej od 2017- nadal;
- Transcards.eu Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej od 2017- nadal;
- Transjobs.eu Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej od 2017- nadal.
Poza wskazanymi powyżej funkcjami, w okresie ostatnich trzech lat Pan Krzysztof Wachowski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem, w których w przypadku spółek kapitałowych posiadałby co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów.
Pan Krzysztof Wachowski nie wykonuje działalności poza Emitentem, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Krzysztof Wachowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Wachowski nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działalności jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Wachowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: brak.
Pan Krzysztof Wachowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
ISIN:PLWDBBU00018
NIP:897-17-34-766
EKD: 66.22 działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: ul. Fiołkowa 3 52-200 Wrocław
Telefon:+48 71 3418757
www:www.wdbsa.pl
Komentarze o spółce WDB BROKERZY UBEZP...
2019-05-20 19-05-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649