Raport.

WAWEL SA (10/2018)

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości następujące informacje:
I. W dniu 20.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Pana Dariusza Orłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wawel S.A.
Dariusz Orłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku. W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych. W latach 1995 - 1998 zatrudniony w F.H. "KrakChemia" S.A. zajmował stanowiska od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego, dyrektora generalnego. Jednocześnie w latach 1995 - 1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. "KrakChemia" S.A. Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego. Od dnia 01.07.1999 r. zatrudniony w Wawel S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 15.07.1999 r. został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel S.A. na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 27.07.2000 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych. Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel S.A. Od września 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Członek Rady Nadzorczej FFiL ŚNIEŻKA S.A.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Orłowski nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
II. W dniu 20.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:
1. Hermann Opferkuch
Ukończył studia ekonomiczne w Heilbronn uzyskując dyplom z zarządzania w 1984 r. Do roku 1990 pracował w fabryce cukierniczej należącej do rodziny. W tym samym czasie odbył praktyki w instytucjach finansowych i innych fabrykach cukierniczych. W 1990 r. po śmierci swojego ojca przejął zarządzanie grupą. Obecnie w skład grupy spółek, w których jednym z gł. udziałowców jest Pan H. Opferkuch wchodzą firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych oraz handlem i przetwórstwem ziarna kakaowego (w tym Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, Szwajcaria), przy czym działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna wobec Wawel S.A.
Od czerwca 2002 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.; od października 2009 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wawel S.A.
Od września 2007 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hermann Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2. Nicole Opferkuch
Posiada wykształcenie średnie. Obecnie jest asystentem Zarządu Spółki Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, to jest spółki należącej do grupy, w której jednym z głównych udziałowców jest Pan Hermann Opferkuch. Wcześniej pracowała w firmach handlowych.
Od czerwca 2003 r. do listopada 2003 r. i następnie od listopada 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.
Od września 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Nicole Richter nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3. Christoph Koehnlein
Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie.
Od września 2009 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Köhnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4. Laura Weiss
Ukończyła szkołę średnią w 2010 r.
Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Pani Weiss ukończyła szkołę prawną / studium w 2016 r. Od kwietnia 2016 r. wykonuje pracę w sądzie rejonowym w Ellwangen.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Laura Weiss nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
5. Paweł Bałaga
Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera mechanika. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełniłem funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki.
Od 1999 r. do 2018 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
6. Eugeniusz Małek
Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 - 1996 zatrudniony był w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do października 2006 r. zatrudniony był w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, od 01.11.2006 r. do 01.02.2015 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Biura Rozwoju, a od 01.02.2015 r. jest zatrudniony na stanowisku Szefa Biura ds. Pracowniczych. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 do 2012 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od czerwca 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
7. Paweł Tomasz Brukszo
Doświadczenie zawodowe:
Od maja 2015 Członek Rady Nadzorczej Enter Air Sp. z o.o.
Od października 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu.
Od czerwca 2008 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Unimor Development S.A.

Od sierpnia 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A.
Czerwiec 2013 - lipiec 2016 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu.
Czerwiec 2006 - luty 2013 Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o.
Listopad 2015 - maj 2017 Wice-Przewodniczący Rady.
Lipiec 2009 - październik 2011 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu.
Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Czerwiec 2006 - październik 2011 Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.
Marzec 2006 - sierpień 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading.
Listopad 2005 - marzec 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.
Czerwiec 2005 - marzec 2006 Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.
Październik 2004 - czerwiec 2005 Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.
2003 - czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska.
1993 - 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany.
1988 - 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.
1987 - 1988 LIM (LOT - Ilbau - Marriott) j.v. - Asystent Zarządu.
Edukacja:
1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister ekonomii.
1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii.
1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z
wyróżnieniem.
Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu.
Języki obce: Angielski, francuski i rosyjski.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Tomasz Brukszo nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:WAWEL SA
ISIN:PLWAWEL00013
NIP:676-007-68-68
EKD: 10.82 produkcja kakao, czekolady i innych wyrobów cukierniczych
Adres: ul. Władysława Warneńczyka 14 30-520 Kraków
Telefon:+48 12 2542110
www:www.wawel.com.pl
gpwlink:wawel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
2019-04-26Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WAWEL
2019-04-20 14-04-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649