Raport.

VOXEL SA (38/2018) Wykup i umorzenie obligacji serii H

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 1 sierpnia 2018 roku dokonał wykupu obligacji na okaziciela serii H w liczbie 10.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Z chwilą wykupu obligacje zostały umorzone. Umorzenie obligacji serii H powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
Kalendarium raportów
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VOXEL
2021-09-23 23-09-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor