Raport.

VOXEL SA (11/2018) uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 23.02.2018 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 23.02.2018 r. dotyczącym podjętej przez Zarząd Spółki uchwały nr 01/02/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 03/05/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie emisji Obligacji serii I, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, wyjaśnia dodatkowo, że oferta Obligacji serii I nie została ostatecznie rozpoczęta i przeprowadzona, z uwagi na fakt, że nie doszedł do skutku cel, na jaki środki pieniężne wygenerowane na skutek emisji miały zostać przeznaczone. Zarząd Spółki planował przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji serii I na akwizycję, która nie została przeprowadzona, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 29 września 2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
Kalendarium raportów
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-23Raport za III kwartał
2020-06-25Raport za I kwartał
Komentarze o spółce VOXEL
2020-05-25 07-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649