Raport.

VOTUM SA (2/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd VOTUM S.A., działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
Raporty roczne:
- Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2018 - 24 kwietnia 2019
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2018 - 24 kwietnia 2019
Raport półroczny:
- Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2019 roku - 6 września 2019
Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2018 roku - 28 luty 2019
- Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2019 roku - 27 maja 2019
- Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2019 roku - 26 listopada 2019
Jednocześnie Zarząd VOTUM S.A. działając na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia informuje, że w 2019 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych VOTUM S.A. za IV kwartał 2018 roku oraz za I i III kwartał 2019 roku, a także odrębnego raportu półrocznego VOTUM S.A.
Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd VOTUM S.A. informuje także, że zgodnie z § 79 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Votum SA
ISIN:PLVOTUM00016
NIP:899-25-49-057
EKD: 66.21 działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Adres: ul. Wyścigowa 56i 53-012 Wrocław
Telefon:+48 71 3343800
www:www.votum-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce VOTUM
2019-06-25 07-06-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649