Raport.

VIVID GAMES SA (18/2019) Zawarcie umowy ramowej w zakresie dystrybucji gier Vivid Games S.A. na platformie Nintendo Switch.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 lipca 2019 roku umowy ramowej z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: "QubicGames") w zakresie portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch (dalej jako: "Umowa").
Na podstawie Umowy QubicGames przygotuje przeznaczone do dystrybucji na platformie Nintendo Switch wersje (tzw. porty) gier z segmentu mid-core: Space Pioneer i Gravity Rider Zero oraz 6 wybranych gier z segmentu casual. Gry będą publikowane na platformie Nintendo Switch na kontach QubicGames i Vivid Games zarządzanych przez QubicGames. Umowa pozostawia możliwość rozszerzenia listy gier o kolejne tytuły w późniejszym okresie.
Pierwsze tytuły trafią do dystrybucji na platformie Nintendo Switch jeszcze w 2019 roku. O dokładnych terminach premier Emitent będzie informować w raportach okresowych i informacjach prasowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vivid Games SA
ISIN:PLVVDGM00014
NIP:9671338848
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Gdańska 160 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3215728
www:www.vividgames.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce VIVID GAMES
2020-06-01 03-06-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649