Raport.

VIVID GAMES SA (26/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: "GPW") z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1 474 681 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset osiemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako: "Akcje").
Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 14 sierpnia 2018 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLVVDGM00014".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vivid Games SA
ISIN:PLVVDGM00014
NIP:9671338848
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Gdańska 160 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3215728
www:www.vividgames.pl
gpwlink:vivid-games.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-08Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-08Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
Komentarze o spółce VIVID GAMES
2019-03-25 21-03-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649