Raport.

BYTOM SA (44/2018) Wniosek o zawieszenie notowań akcji Bytom S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A.

Zarząd spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości, iż w związku z planowanym połączeniem spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, Zarząd spółki Bytom S.A. w dniu 27 listopada 2018 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji spółki Bytom S.A. (kod ISIN: PLBYTOM00010) na rynku podstawowym GPW począwszy od dnia 29 listopada 2018 roku, w związku z czym ostatnim dniem notowań akcji spółki Bytom S.A. byłby dzień 28 listopada 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:VRG Spółka Akcyjna
ISIN:PLVSTLA00011
NIP:675-000-03-61
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Pilotów 10 31-462 Kraków
Telefon:+48 12 6561832
www:www.vrg.pl
Kalendarium raportów
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce VRG Spółka Akcyj...
2018-01-03 18:22:24
Andrew
Precyzyjnie i znakomicie prowadzona Vistula Group SA. Ma duże szanse rozwoju i dorych zarobków, bo coraz więcej ludzi potrzebuje wysokiej jakości ubrań i biżuterii.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649