Raport.

VISTULA GROUP SA (38/2018) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lipcu 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 62,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku o około 18,1%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń -lipiec 2018 roku wyniosła około 415,8 mln zł i była wyższa o około 15,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 31,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku o około 8,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 233,8 mln zł i była wyższa o około 12,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 26,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku o około 30,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - lipiec 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 157,6 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 48,2 % i była niższa od marży osiągniętej w lipcu 2017 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - lipiec 2018 wyniosła około 50,1% i była niższa o 1,0 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec lipca 2018 roku wyniosła 34,0 tys. m2 i była wyższa o 8,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:VRG Spółka Akcyjna
ISIN:PLVSTLA00011
NIP:675-000-03-61
EKD: 47.71 sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Pilotów 10 31-462 Kraków
Telefon:+48 12 6561832
www:www.vrg.pl
Komentarze o spółce VRG Spółka Akcyj...
2018-01-03 18:22:24
Andrew
Precyzyjnie i znakomicie prowadzona Vistula Group SA. Ma duże szanse rozwoju i dorych zarobków, bo coraz więcej ludzi potrzebuje wysokiej jakości ubrań i biżuterii.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor