Raport.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2018) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 informuje, iż powzięła w dniu 9 listopada 2018 r. informację o wypłacie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU") na rzecz Skanska - MTH Marieholmsbron HB ("Kontrahent") środków z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości: (i) 1.067.546,39 SEK (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć i 39/100 SEK), (ii) 735.687,80 SEK (siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 80/100 SEK), (iii) 551.446,63 SEK (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć i 63/100 SEK), (iv) 554.182,30 SEK (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa i 30/100 SEK), tj. na łączną kwotę 2.908.863,12 SEK (dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 12/100 SEK). Gwarancje stanowiły zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad Umów, o zawarciu, których Spółka informowała w raporcie bieżącym 46/2014.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vistal Gdynia SA
ISIN:PLVTLGD00010
NIP:5830003993
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 7833704
www:www.vistal.pl
gpwlink:vistal-gdynia.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce VISTAL GDYNIA
2019-04-20 14-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649