Raport.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2018) Odstąpienie od umów przez Spółkę

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2018 informuje, iż dnia 7 marca 2018 r. odstąpiła od umowy na wykonanie zamówienia pn. "Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44" ("Zadanie"), zawartej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016.
Równocześnie Spólka odstąpiła od umowy konsorcjum oraz porozumienia wykonawczego zawartych z Partnerami Konsorcjum "Most" Sp. z o.o. oraz "Polbud-Pomorze" Sp. z o.o. w celu wspólnej realizacji Zadania.
Podstawą odstąpienia od ww. umów jest art. 298 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vistal Gdynia SA
ISIN:PLVTLGD00010
NIP:5830003993
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 7833704
www:www.vistal.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VISTAL GDYNIA
2020-04-01 13-04-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649