Raport.

VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowe

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2017 informuje, iż powzięła informację o złożeniu przez Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Kontrahent") żądania wypłaty kwoty w wysokości 4.034.752,69 PLN z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad udzielonej przez PZU S.A. Gwarancja ubezpieczeniowa została ustanowiona zgodnie z postanowieniami Umowy, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2015.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vistal Gdynia SA
ISIN:PLVTLGD00010
NIP:5830003993
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Hutnicza 40 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 7833704
www:www.vistal.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VISTAL GDYNIA
2020-04-05 15-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649