Raport.

VIATRON SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8-505, 81-350 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400738 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2018 r., na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki Herkules S.A. tj. ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 29 maja 2018 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWA, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji Viatron S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu znajdują się w załączeniu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Viatron SA
ISIN:PLVTRON00010
NIP:5851443987
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: Plac Kaszubski 8/505 81-350 Gdynia
Telefon:+48 58 6208223
www:www.viatron.pl
Komentarze o spółce VIATRON
2019-06-26 02-06-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649