Raport.

VERBICOM SA (9/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Verbicom S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2020 roku uchwałą nr 16/2020 WZA uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty na wszystkie akcje wynosi 240.739,89 zł.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 8.024.663, z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji własnych posiadanych na dzień dywidendy, dywidenda na te akcje nie będzie wypłacana. Na dzień uchwalenia dywidendy Verbicom S.A. posiada 100.332 akcje własne.
Dzień dywidendy ustalono na 16 października 2020r., a termin wypłaty dywidendy na 22 grudnia 2020r.
Podstawa prawna: § 4 ust 6 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Verbicom SA
ISIN:PLVRBCM00015
NIP:972-08-97-365
EKD: 51.90 pozostała sprzedaż hurtowa
Adres: ul. Skarbka 36 60-348 Poznań
Telefon:+48 61 8648240
www:www.verbicom.pl
Komentarze o spółce VERBICOM
2020-09-22 12-09-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649