Raport.

VENTURE CAPITAL POLAND SA (1/2018) Korekta raportu bieżącego 1/2018 (niewłaściwy załącznik)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Venture Capital Poland S.A. ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 25 stycznia 2018 r. oznaczonego numerem 1/2018, informuje, iż w skutek oczywistej omyłki, do raportu został dołączony niewłaściwy załącznik. Spółka w załączeniu przedkłada właściwy załącznik.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu ESPI 1/2018
  Poniższa tabela przedstawia przychody z dezinwestycji prognozowane w raporcie ESPI nr 1/2017 z
  dnia 01 lutego 2017 r.
  Przychody z dezinwestycji
  Venture Capital Poland SA (tys. zł)
  2016 p 2017 p 2018 p
  Razem 0 700 2098
  ATOS BH Sp. z o.o. 0 700 700
  REVITUM S.A. 0 0 1198
  SN KICARZ Sp. z o.o. 0 0 200
  Poniższa tabela przedstawia prognozowane przychody z dezinwestycji na dzień 25 stycznia 2018 r.
  Przychody z dezinwestycji
  Venture Capital Poland SA (tys. zł)
  2017 p 2018 p 2019 p
  Razem 0 846 900
  ATOS BH Sp. z o.o. 0 700 700
  REVITUM S.A. 0 56 0
  CREDITDEALER Sp. z
  o.o. 0 90 0
  SN KICARZ Sp. z o.o. 0 0 200  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Venture Capital Poland SA
ISIN:PLVNTCP00019
NIP:521-356-18-48
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grażyny 13/15 lok. 213 02-548 Warszawa
Telefon:+48 575 339 50
www:www.vcpoland.pl
Komentarze o spółce VENTURE CAPITAL PO...
2019-03-25 21-03-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649