Raport.

VENTURE CAPITAL POLAND SA (1/2018) Informacja poufna - zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Venture Capital Poland S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji w spółkach portfelowych w 2017 roku, postanowił o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji w poniższych podmiotach. Dane dotyczące prognoz z dezinwestycji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
1. ATOS BH Sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2014, w którym Zarząd Spółki informował o zawarciu pomiędzy Spółką a wspólnikami byłej spółki portfelowej ATOS BH sp. z o.o. ugody sądowej w sprawie wszczętej przez Spółkę o zapłatę kwoty 1.399.999,84 zł, na mocy której to ugody wspólnicy ATOS BH sp. z o.o. zobowiązali się solidarnie do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 1.399.999,84 zł w terminie do 30 listopada 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie oraz kwoty 35.000 zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. Wobec niewywiązania się przez wspomnianych wspólników ATOS BH sp. z o.o. w całości z ich zobowiązania do zapłaty we wspomnianym terminie kwoty 1.399.999,84 zł, wszczęciem przez Spółkę postępowania egzekucyjnego przeciwko wymienionym dłużnikom, bezskutecznością w znacznej części prowadzonej na zasadach ogólnych egzekucji sądowej, Zarząd Spółki zmuszony został do zmiany prognoz przychodów z dezinwestycji ze spółki ATOS BH sp. z o.o.
2. Revitum S.A.
Po weryfikacji ceny notowań akcji Revitum S.A. na rynku NewConnect Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia zmienić prognozę przychodów z dezinwestycji w tej spółce portfelowej.
3. Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o.
W związku z kontynuacją prac ziemnych na stoku i budowy infrastruktury ogólnej w SN Kicarz, Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji.
4. CREDITDEALER Sp. z o.o.
Zarząd Venture Capital Poland S.A. na podstawie udziału w wartości aktywów netto Spółki CREDITDEALER Sp. z o.o. przedstawia prognozę przychodów z dezinwestycji.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2017
  Poniższa tabela przedstawia przychody z dezinwestycji prognozowane w raporcie bieżącym
  EBI nr 6/2015 z dnia 04 lutego 2015 r.
  Przychody z dezinwestycji
  Venture Capital Poland SA (tys. zł)
  2014 p 2015 p 2016 p
  Razem 42 900 1898
  ATOS BH Sp. z o.o. 0 700 700
  REVITUM S.A. 0 0 1198
  SN KICARZ Sp. z o.o. 0 200 0
  Green Arrow Energy
  S.A. 42 0 0
  Poniższa tabela przedstawia prognozowane przychody
  z dezinwestycji na dzień 01 lutego
  2017 r.
  Przychody z dezinwestycji
  Venture Capital Poland SA (tys. zł)
  2016 p 2017 p 2018 p
  Razem 0 2098 700
  ATOS BH Sp. z o.o. 0 700 700
  REVITUM S.A. 0 0 1198
  SN KICARZ Sp. z
  o.o.
  0 0 200  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Venture Capital Poland SA
ISIN:PLVNTCP00019
NIP:521-356-18-48
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grażyny 13/15 lok. 213 02-548 Warszawa
Telefon:+48 575 339 50
www:www.vcpoland.pl
Komentarze o spółce VENTURE CAPITAL PO...
2019-03-25 21-03-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649