Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA (6/2018) Rozwiązanie przez jednostkę zależną od Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej

Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 roku jednostka zależna od Emitenta VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ("Kupujący"), rozwiązała na mocy porozumienia stron przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej we Wrocławiu ("Umowa"), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 45/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. Do Umowy zawarty był aneks, przedłużający termin zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 31 stycznia 2018 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
Nieruchomości miały zostać przeznaczone pod realizację inwestycji deweloperskiej. W ramach porozumienia rozwiązującego Emitent otrzyma z rachunku depozytowego notariusza zwrot kwoty 2.460.000,00 zł wpłaconej na poczet ceny. Strony oświadczyły, że po dokonaniu zwrotu tej kwoty będą względem siebie całkowicie rozliczone oraz że nie będą wnosić wobec siebie w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
gpwlink:vantage-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2019-03-25 21-03-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649